مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران :

سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 22

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن مقیاس کارآفرینی در دبیران آموزش و پرورش استان مازندران به اجرا در آمد. طرح پژوهش توصیفی بوده از این رو نمونه ای با حجم 600 نفر از آموزش و پرورش شهرهای تنکابن،بابل،ساری،قائم محمودآباد استان مازندران انتخاب شده، و با توجه به مدرک تحصیلی در گروه های دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دسته بندی گردیدند. تعداد 59 پرسشنامه به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری، ناقص بودن پاسخ ها، از مجموعه حذف گردید و در نهایت 541 پرسشنامه وارد محاسبات آماری گردید.ابزار پژوهش، پرسشنامه 75 سؤالی کارآفرینی که از طریق سایت ایالتی کانادا تهیه گردید و پس از ترجمه آن به زبان فارسی و بر اساس طیف 6 درجه لیکرت به اجرا درآمد. بعد از گردآوری داده ها همبستگی هر سؤال با کل آزمون نشان داده است که هیچ سؤالی از مجموعه75 سؤالی حذف نگردید و نشان دهنده هماهنگی درونی بین سؤال های پرسشنامه است. به منظور پاسخ به این پرسش که میزان اعتبار آزمون چقدر است؟ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر با 0.915 بوده است.برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و پاسخ به این پرسش که مقیاس کارآفرینی از چند عامل اشباع شده است؟ از تحلیل عاملی استفاده شده که پس از بررسی کفایت نمونه برداری(Kmo) که برابر با 0.807 بوده است و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به مقدار 17048.494) و در سطح 0.000001 معنادار بوده است و حکایت از وجود شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است. سهم عامل یکم 16.4 درصد و سهم عامل دوم تا دهم به ترتیب 5.4 ، 6.5 ، 3.1 ، 2.8 ، 2.5 ، 2.4 ، 2.2 ، 2.1 درصد بوده است. در مرحله نهایی به منظور تشخیص ساختار ساده متغیرها با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی به دست آمد، نتایج حاصل از چرخش عامل ها و تفسیر آن عبارتند از: عامل یکم با 15 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتماد به نفس است. عامل دوم با 15 سؤال همبستگی قوی دارد بیانگر عامل تحمل ریسک است. عامل سوم با 11 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل انگیزه رشد است. عامل چهارم با 7 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتقاد به سرنوشت است. عامل پنجم با 7 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل فرصت جویی است. عامل ششم با 6 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل نیاز به پیشرفت است. عامل هفتم با 4 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل مهارت های اجتماعی است. عامل هشتم با 4 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل سائق انرژی است. عامل نهم با 3 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل قاطعیت است. عامل دهم با 3 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر خود پیروی است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

دانلود این فایل