مقاله طرح توجیهی تولید سیمان

 مقاله طرح توجیهی تولید سیمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طرح توجیهی تولید سیمان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طرح توجیهی تولید سیمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طرح توجیهی تولید سیمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طرح توجیهی تولید سیمان :

* روزنامه صنعت سیمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن
** با احتساب جمعیت عنوان 72 میلیون نفر در سال 1386
مقدار واقعی تقاضا و مصرف سرانه سیمان در كشور

1- بموجب آمارهای ارائه شده از سوی وزیر محترم صنایع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن تولید و عرصه سیمان، بازار سیمان متعادل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، محرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام نمود كه ظرفیت تولیدسیمان در كشور تا پایان خرداد ماه به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید وزیر صنایع ومعادن تصریح نمود: با قرار گرفتن طرحهای جدید تولید سیمان در مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید و نیز اجرای نظام توزیع مناسب، بازار سیمان متعادل خواهد شد. نظر به اینكه طبق آمارهای اعلام شده ظرفیت تولیدی مكفی سیمان در سال 1387 مقدار 64 میلیون تن اعلام گردیده است با احتساب 35/7 میلیون نفر جمعیت در سال یاد شده پیش بینی می گردد.كه در حال حاضر مصرف سرانه واقعی كشور حدود 880 كیلو می باشد.

2- موجب آمارهای ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنعتی كارفرمایان سیمان بیست و دومین سمینار دوره جدید كنترل سیمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (كه متن كامل سخنرانی در مجله شماره 125 صنعت سیمان درج گردیده است ) در جمع كلیه مدیران كارخانجات سیمان كشور اعلام نمود.
سال آینده به تعادل كامل سیمان نمی رسیم و این به زبان صنعت سیمان است و باید این را حقیقتی اجتناب ناپذیر دانست به این دلیل كه با احتساب 71 میلیون نفر جمعیت كشور و مصرف نفر سالیانه در سال آینده (1387) كه معادل 800 كیلوگرم می باشد حدود 57 میلیون تن سیمان نیاز داریم.

میزان مصرف سرانه سیمان كشور در سال 1387

بموجب آمارهای ارائه شده از وزیر محترم صنایع و معادن و همچنین دبیر انجمن صنعتی كارفرمایان سیمان كه از مطلع ترین افراد كشور از آمارهای صنعت سیمان كشور می باشند می توان اعلام نمود كه مصرف سرانه واقعی سیمان در سال 1387 بطور میانگین مقدار 840 كیلوگرم در سال میباشد.

برآورد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده
صنعت سیمان از قدیمی‌ترین صنایع كشور محسوب می گردد . اولین تولید سیمان در كشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف كه ناشی از برنامه عمرانی از قبیل راهها، بنادر، فرودگاهها، مدارس ، دانشگاه‌ها ، پل‌ها ، راه آهن، پاركها ، سینماها ، بازارها، مسكن و.. انجام گردیده است.
برای پیش بینی مقدار مصرف سیمان طی 10 سال آینده، می‌توان مقدار مصرف گذشته و روند رشد آن را در سالهای نه چندان دور كه از لحاظ خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، برنامه‌های عمرانی و رفاهی، سلیقه‌های فردی و گروهی و ; بیشترین شباهت با 10 سال آینده را دارد انتخاب نمود و روند رشد انجام شده را به چند سال آینده تعمیم داد. كه بنظر می‌رسد جدول زمانی 10 سال گذشته می‌تواند بیشترین شباهت را به جدول زمانی 10 سال آینده داشته باشد.

مقدار مصرف سرانه سیمان در سال 1376 با احتساب 5/19 میلیون تن سیمان و 62 میلیون نفر قیمت حدود 314 كیلو بوده است. طی 10 سال فاصله زمانی سالهای 1376-1386 مقدار مصرف سیمان بوده است و بخش عمده‌ای از تقاضای سیمان بدون پاسخ مانده به نحوی كه بازار سیاه سیمان و اختلاف فاحش قیمت‌های دولتی با قیمت‌های آزاد سیمان و گواه این موضوع می‌باشد.

بطور مثال قیمت دولتی سیمان در سال 1386 بطور توسط هر تن 000/380 ریال بوده است لیكن قیمت آزاد آن حدود 3 برابر قیمت مذكور معادل هر تن 1140000 ریال مورد مبادله قرار گرفته است با احتساب مقدار 40 میلیون تن سیمان ارائه شده به بازار در سال 1386 و مقایسه آن با جمعیت 72 میلیون نفر، مقدار مصرف سرانه حدود 555 كیلوگرم می‌باشد (در صورتیكه مقدار واقعی تقاضای سیمان و مصرف سرانه در سال 1386 به مراتب بیش از مقادیر یاد شده بوده است).

با مقایسه ارقام مصرف سرانه به میزان 314 كیلو در سال 1376 و 555 كیلو در سال 1386 ملاحظه می گردد كه هر سال حدود 6% بر مقدار مصرف سرانه سیمان نسبت به سال قبل افزوده شده است. (طی مدت 10 سال مقدار مصرف سیمان 2 برابر شده است) . كه اگر همین روند تا 6 سال آینده معنی تا پایان سال 1393 كه آخرین سال برنامه پنجساله عمرانه پنجم می‌باشد ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود كه پس از آن مقدار مصرف سرانه در حد مقدار مصرف ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود كه پس از آن تعداد مصرف سرانه در حد مقدار مصرف سال 1393 توقف داشته باشد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده بااحتساب مقدار مصرف سرانه واقعی سیمان به میزان 840 كیلو در سال 1387 و تعمیم 6% رشد در هر سال نسبت به سال قبل به شرح ذیل برآورد می گردد.
جدول پیش بینی مصرف سرانه سیمان

شرح سال 1387 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
مصرف سرانه (كیلو) 840 890 943 1000 1060 1124 1200 1200 1200 1200 1200

پیش بینی مقدار تقاضای واقعی سیمان كشور طی 10 سال آینده

با احتساب جمعیت كشور در پایان سال 1386 معادل 72 میلیون نفر و ملحوظ نمودن رشد جمعیت بمیزان 4/1 درصد در سال جمعیت و مقدار مصرف سرانه سیمان به تعداد 840 كیلو و احتساب 6% رشد جدول پیش بینی تقاضای سیمان طی 10 سال آینده 1397-1388 بشرح ذیل برآورد می گردد.

شرح سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
جمعیت (میلیون نفر) 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

مصرف سرانه (كیلوگرم) 890 943 1000 1060 1124 1200 1200 1200 1200 1200
تقاضا (میلیون تن) 66 71 76 82 88 95 96 97 98 100
مقدار عرضه سیمان كشور طی 10 سال آینده
1- كارخانجات موجود
تا پایان بهمن ماه سال 1386 جمعاً 49 كارخانه سیمان با ظرفیت اسمی4/44 میلیون تن در سال در كشور مشغول فعالیت بوده اند كه با توجه به قدمت برخی از كارخانه ها و مشكلات حتی و كاری حدود 40 میلیون تن سیمان تولید نموده اند كه ظرفیت تولید آنها حدود 90% ظرفیت اسمی بالغ می‌گردد.
علیرغم اینكه طی 10 سال آینده، مدت 10 سال به عمر كارخانجات فعلی سیمان افزوده می گردد و كارآیی آنها بمراتب كاهش خواهد یافت لیكن جهت رعایت احتیاط، در این گزارش فرض می گردد كه كارخانجات فعلی و كارخانجاتی كه در آینده به تولید خواهند رسید مشابه میزان بهره وری كارخانجات فعال درسال 1386 كماكان با ظرفیت 90 درصد ظرفیت اسمی مشغول به كار باشند.
ضمناً كارخانه سیمان اردستان به ظرفیت1 میلیون تن در سال نیز در اواخر سال 1386 مشغول بهره برداری گردیده كه بدین ترتیب ظرفیت اسمی سال 1386 بالغ بر 4/45 میلیون تن و ظرفیت تولیدی آنها حدود 41 میلیون تن می‌باشد.

2- جوازهای تأسیس و توسعه
با توجه به سرمایه مورد نیاز جهت كارخانجات سیمان و طولانی بودن زمان احداث آن كه حداقل 3 سال طول خواهد كشید در این بررسی فرض می‌گردد كه كارخانجاتی كه از پیشرفت فیزیكی 20 درصد به بالا برخوردار می‌باشند بتدریج طی سرآینده آینده احداث و از سال 1390 به بهره برداری رسیده و با 90% ظرفیت اسمی اقدام به تولید نمایند.

جدول جوازهای تأسیس در زمینه سیمان با پیشرفت فیزیكی 20% به بالا
ردیف شرح درصد پیشرفت فیزیكی ظرفیت سالانه (تن) شهرستان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 آذر آبادگان
خلخال
سپاهان (توسعه)
ساروج بوشهر
خمسه
سقز
كردستان
زرین رفسنجان
سبز گیلان
كیاسر
صوفیان (توسعه)
صوفیان (توسعه)
آذرشهر
سردار 65
21
70
80
28
85
70
70
30
50
62
65
22
45 1000000
600000
1200000
1500000
1000000
1000000
1000000
209000
1000000
1500000
660000
660000
720000
1200000 خوی
خلخال
اصفهان
بوشهر
زنجان
سقز
بیجار
رفسنجان
سیاهكل
ساری
تبریز
تبریز
آذرشهر
بوكان
ردیف شرح درصد پیشرفت فیزیكی ظرفیت سالانه (تن) شهرستان
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 یاران سیمان ارومیه
ساروج اصفهان
ایلام (توسعه)
دهلران
مهران
خاور پارسیان
شهركرد
باقران
قاین
جوین
زاوه تربت
شرق
لار سبزوار
بجنورد (توسعه)
خوزستان (توسعه) 20
85
76
67
20
25
92
33
24
48
77
60
83
75
45 1000000
900000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
240000
1400000
1150000
900000
1100000
1100000
1500000 شاهین دژ
نجف آباد
ایلام
دهلران
مهران
لردگان
شهركرد
بیرجند
قاین
سبزوار
تربت حیدریه
مشهد
سبزوار
بجنورد
رامهرمز
ردیف شرح درصد پیشرفت فیزیكی ظرفیت سالانه (تن) شهرستان
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 عمران آریا
زنجان
تویه دروار
البرز
رویال سیمین
شاهرود (توسعه)
شاهرود
زابل
لامرد فارس
نیزار قم
بعثت رفسنجان
پیوند گلستان
تفرش
عمران انارك
توسعه هگمتانه 35
97
21
27
27
95
60
43
57
50
36
35
22
93
61 1050000
750000
990000
900000
2340000
218400
1200000
1188000
1252000
1000000
1000000
1000000
3000000
1000000
1020000 اندیمشك
زنجان
دامغان
گرمسار
سمنان
شاهرود
شاهرود
زابل
لامرد
قم
رفسنجان
مینودشت
تفرش
دلیجان
رزن
ردیف شرح درصد پیشرفت فیزیكی ظرفیت سالانه (تن) شهرستان
45
46
47
48
49
50
51 بهینه سازی خط 1 آبیك
بهینه سازی خط 2 آبیك
شمال (توسعه سیمان خاكستری)
سیمان غرب
شرق (توسعه خط 2)
كارون (توسعه)
نهاوند 81
30
90
95
60
40
50 1500000
1200000
600000
600000
600000
1000000
1000000 آبیك
آبیك
لوشان
لوشان
مشهد
اهواز
نهاوند
ظرفیت اسمی ___ 53000000 __
ظرفیت تولیدی بر مبنای 90 درصد ظرفیت اسمی ___ 48000000 ___
چنانچه جوازهای تأسیس طی مدت 4 سال آینده یعنی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله طرح توجیهی تولید سیمان آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله طرح توجیهی تولید سیمان و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله طرح توجیهی تولید سیمان

دانلود این فایل