مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز

 مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
رحیم عابدی – استادیار دانشگاه ارومیه و مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
جعفرصادق فیضی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
شاهرخ برومندفر – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

چکیده:
هدف پژوهش، بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان میباشند. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی-همبستگیاست. جامعه آماری آن کارکنان ستادی و مدیران شرکت ایران خودرو تبریز بوده و پرسشنامه در بین همه جامعه آماری به تعداد 109 نفر توزیع شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفایکرونباخ برای متغیرهای توزیع 0/819، ترفیع 0/802 و رضایت مشتری 0/907 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، دوربین-واتسون، فریدمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین رضایت مشتری و عناصر توزیع و ترفیع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. عنصر توزیع 56 درصد و عنصر ترفیع 31 درصد در پیش بینی کنندگی رضایت مشتری اثر دارند. بین مؤلفه های عنصر توزیع، توزیع مکانی نمایندگی های شرکت ایران خودرو و از بین مؤلفه های عنصر ترفیع، وجود امداد خودرو بیشترین نقش را در بروز رضایت مشتری دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسی تأثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز

دانلود این فایل