تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران)

تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت مالي

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

تردیدی نیست که آموزش کارکنان به عنوان کلید طلایی بهبود و توسعه سازمان یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که سازمان را به پویایی و نهایت کارآیی و اثر بخشی می رساند. در این جا در نظر است دیدگاه کارکنان، در این خصوص بررسی و مورد تحقیق قرار گیرد. پژوهش حاضر باهدف « بررسی رابطه آموزش نیروی انسانی (دوره هایی که ازسال تحصیلی 86-85 تا سال تحصیلی 91-90 برگزارشده است) و کارایی درونی مدارس ابتدایی یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران» انجام گرفته است. جامعه آماری، معلمان یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران است که دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت را گذرانده اند و نمونه آماری تعداد 75 معلم است که به علت گستردگی منطقه، به صورت تصادفی از قسمت های مختلف منطقه انتخاب شده اند. دراین پژوهش هدف، تعیین رابطه آموزش نیروی انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی در یکی ازمناطق 19 گانه آموزش وپرورش شهرتهران می باشد. جهت رسیدن به این هدف، علاوه برمطالعات کتابخانه ای، نظرات 75 نفر از معلمان یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهر تهران، ازطریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل دادها علاوه روشهای آمار توصیفی از همبستگی همبستگی پیرسون و آزمون t تک گروهی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام گرفتد یافته های تحقیق نشان داد که بین آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. لذا می توان نتیجه گیری نمود که بخشی از کارایی درونی مدارس ابتدایی از طریق اثربخشی برنامه های آموزشی کوتاه مدت ( دانش افزایی، مهارت های تدریس و تغییر نگرش ها وباورهای معلمان) آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت تاثیرمطلوبی بر قابل تبیین است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران) هدایت میشوید
تحلیل رابطه آموزش منابع انسانی وکارایی درونی مدارس ابتدایی (مورد مطالعه: یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران)

دانلود این فایل