ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل

ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و محقق اردبیل انجام شده است.جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه محقق اردبیل در نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93 می باشد.نمونه این پژوهش 100 نفر دانشجوی پیام نور و 100 نفر دانشجوی دانشگاه محقق می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده اند.این پژوهش از نوع علی_مقایسه ای است ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ 0/81 و روایی آن از نظر صاحب نظران و اساتید تأیید شده است برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تی تک نمونه و تی دوگروهی مستقل استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سؤالات مطرح تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی در پرسش مربوط به جنسیت تفاوت معنی داری وجود داشت و دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر رغبت بیشتری برای یادگیری مبتنی بر وب داشتند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل