شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت

شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق شناخت تاثیر هزینه حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.این تحقیق شرکت هایی را در بر گرفت که در سال 1831 تا 1832 عضو سازمان بورس اوراق بهادار بوده اند.هزینهحسابرسی به عنوان متغییر وابسته،و متغییرهای مستقل شامل سود زیان )خالص(،بازده حقوق صاحبان سهام،بازده دارایی ها،نسبت های اهرمیرا دربر میگیرد.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از دید ماهیت توصیفی همبستگی است و در چارچوب استدلات قیاسی استقرایی می – باشد.جامعه اماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تشکیل میشود و 33 شرکت را بعد از فیلتر به عنوان نمونه آماری برا ی آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شدو با استفاده از نرم افزار eviews ونتایج در اکسلپرداخته شد. 2فرضیه پژوهش تاثیر هزینه های حسابرسی در همگرایی منافع مدیریت است و فرضیه دوم تاثیر هزینه های حسابرسی بر تثبیت جایگاه مدیران است.که .نتایج پژوهش در فرضیه اول نشان میدهد که رابطه معنادار و اثرگذار وجود دارد و درفرضیه دوم نتایج نشان داد که تثبت جایگاه مدیران تاثیری بر هزینه های حسابرسی ندار. متغییر سود)زیان(خالص و نسبت اهرم دارایی جاری به صورت معنا دار ومثبت بر متغییر وابسته یعنی هزینه حسابرسی تاثیرگذار است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت وارد صفحه فروش فایل دانلودی شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

شناخت تاثیر هزینه های حسابرسی بر همگرایی منافع مدیریت

دانلود این فایل