بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي، جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از جمله مو ضوعاتی که امروزه به طور و سیعی، در پا سخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق استت .هوش معنوی خاص انستان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می آید، از طرفی خودکارآمدی، به حس کنترل هر فرد روی محیط و رفتارش وابسته است . بنابراین هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین هوش معنوی با خود کارآمدی می باشد جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پ سر مقطع متو سطه شهر ستان مراوه تپه که در سال تح صیلی 95-94 در مدارس م شغول به تح صیل می با شند و نمونه آماری مت شکل از 722 نفر بوده ا ست که با روش نمونه گیری خو شه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . جهتتعیین حجم نمونه از جدول کرجسی – مورگان استفاده شد . ابزارهای اندازه گیری در تحقیق دو پرسشنامه بود که عبارتند از : پرسشنامهدر دو (SPSS) سئوالی هوش معنوی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارسطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد . جهت تحلیل داده های حاصل از روش آماری رگرسیون چند متغیری و همبستگی گشاوریپیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این است که بین بین هوش معنوی با خود کارآمدی آزمودنی ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه

دانلود این فایل