شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه به علت تغییر شیوه زندگی و افزایش ساعات کار، تمایل مردم برایتفریح، گذراندن اوقات فراغت به طور چشمگیری افزایش یافته است، ازسوی دیگر به علت مشغله های زندگی روزمره، طولانی شدن ساعات کارو افزایش ترافیک عبوری در ساعات ابتدایی شب امکان تفریح، سرگرمی،خرید مهیا نمی باشد؛ تمامی این موارد باعث برجسته شدن رویکردی بهنام زندگی شبانه یا خیابان های 24 ساعته گردیده است. همچنین بهمنظور اجرای این رویکرد، ایجاد پویایی و سرزندگی در شهرها، حضورهر چه بیشتر مردم در فضاهای شهری و ارتقاء تعاملات اجتماعی ضروری می باشد.لذا هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویاییفضاهای شهری 24 ساعته در خیابان شهرداری واقع در محله تجریشتهران به عنوان یک فضای شهری میباشد، در این پژوهش پس از مرورگسترده مبانی نظری و نمونه های موجود داخلی و موفق خارجی، مولفه-های موثر بر پویایی خیابان 24 ساعته شناسایی گردید. سپس طیپرسشنامه ای مولفه های مستخرج که توسط 384 نفر از کسبه، ساکنین،استفاده کنندگان و عبورکنندگان این خیابان پاسخ داده شده بود، موردارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل کیفی داده ها از نمودار و جهت تحلیلکمی وضعیت کنونی هر مولفه در خیابان شهرداری از روش های آماریهمبستگی و آزمون T تک متغیره استفاده شده است.با ارزیابی شاخص های استخراج شده می توان نتیجه گرفت وضعیتکنونی خیابان شهرداری به منظور تبدیل شدن به یک فضای شهریپویای 24 ساعته در وضعیت متوسطی قرار دارد. همچنین شاخص هایمراکز خرید و خرده فروشی ها و حضور گروه های سنی، جنسی و قومیمختلف به ترتیب با مقدار 39/195T و 967 / 18 مناسب ترین و شاخص-های ترافیک و پارکینگ به ترتیب با مقدار 31/659T- و 786 / 13 -نامناسب ترین شاخص در میان شاخص های 19 گانه پژوهش هستند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران و بررسی کامل هدایت میشوید
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته نمونه موردی: خیابان شهرداری واقع در محله تجریش تهران

دانلود این فایل