ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L)

ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L) :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زراعت (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات : 9

برخی سویه های باکتری های ریزوبیومی که به عنوان مفیدترین باکتری های خاکزی شناخته می شوند، قادر به تولید آنزیم ACC (1- آمینو سیکلوپروپان-1- کربوکسیلیک اسید) دآمیناز و کاهش سطح اتیلن تنشی در گیاهان می باشند. در این پژوهش چهار جدایه قوی، یک جدایه متوسط، دو جدایه ضعیف و دو جدایه فاقد توانایی تولید این آنزیم از گونه Sinorhizobium melitoti برای آزمون درون شیشه ای طویل شدن ریشه گیاه گندم انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 9 تیمار باکتری ریزوبیومی، یک تیمار شاهد بدون باکتری، دو سطح ماده ال – تریپتوفان به عنوان پیش ماده تولید IAA، دو سطح نقره به عنوان بازدارنده شیمیایی فعالیت اتیلن و دو سطح IAA برای تحریک تولید اتیلن اضافی در گیاه بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی فاکتوریل در چهار تکرار به مدت 24 روز انجام شد و طول ریشه و طول ساقه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که سویه های ریزوبیومی مولد ACC دآمیناز توانستند طول ریشه را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دهند. این افزایش به طور کلی در مورد طول ساقه نیز مشاهده شد. در این میان سویه های R71-Sm و R122-Sm (قوی) و R94-Sm (متوسط) در افزایش فاکتورهای اندازه گیری شده نسبت به سایر جدایه های مورد مطالعه برتری داشتند.

كلید واژه: PGPR دآمیناز، اتیلن تنشی، ACC، آزمون طویل شدن ریشه، گندم (.Triticum aestivum L)

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L) روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (.Triticum aestivum L)

دانلود این فایل