مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال

مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سوخت و ساز و فعاليت ورزشي

تعداد صفحات : 10

هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو الگوی تمرین مقاومتی هرمی مسطح و دوگانه بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان جوان فوتبال بود. روش پژوهش: برای این منظور، 39 فوتبالیست عضو لیگ برتر سوریه به صورت تصادفی انتخاب شده و به 3 گروه (هر گروه 13 بازیکن)، کنترل (سن: 0.6±17.76 سال، وزن: 4±71.9 کیلوگرم، قد: 5±176.2 سانتی متر، 40.7±1.4 :VO2max میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه)، تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح (سن: 0.73±18.16 سال، وزن: 7.3±73.8 کیلوگرم، قد: 5.8±176.1 سانتی متر، 42.3±3.6 :VO2max میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه) و تمرین مقاومتی با الگوی هرمی دوگانه (سن 0.63±17.46 سال، وزن: 6±71.9 کیلوگرم، قد: 6.7±176.1 سانتی متر، VO2max: 2±2/41 میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های هرمی مسطح و هرمی دوگانه به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه (علاوه بر تمرینات عادی روزانه لیگ) در برنامه تمرین مقاومتی شرکت کردند. شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی آزمودنی های گروه کنترل فقط تمرین عادی روزانه لیگ را انجام می دادند. آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: قدرت عضلانی و سطح مقطع عرضی ران پس از 8 هفته تمرین مقاومتی در هر دو گروه هرمی مسطح و هرمی دوگانه، به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) با این حال در مورد سطح مقطع بازو، فقط در گروه تمرین هرمی مسطح تفاوت معنی داری مشاهده شد (P<0.05). همچنین، تفاوت معنی داری بین این دو گروه با گروه کنترل مشاهده شد (P<0.05). هر دو الگوی باردهی، تغییرات معنی داری در BMI و درصد چربی بدن آزمودنی ها ایجاد نکردند. نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که تمرینات هرمی دوگانه و مسطح در افزایش قدرت و یا حجم عضلانی مزیتی نسبت به هم ندارند و این امر نظریه های موجود را مبنی بر برتری تمرینات هرمی دو گانه برای کسب قدرت و حجم عضلانی بیشتر در ورزشکاران را به چالش می کشد. از این رو، برای کسب اطمینان بیشتر و نتیجه گیری قاطع تر، نیاز به انجام تحقیقات بیشتر می باشد.

كلید واژه: الگوی تمرین مقاومتی، آمادگی جسمانی، بازیکنان فوتبال

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال

دانلود این فایل