رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان

رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن و فرهنگ

تعداد صفحات : 15

با توجه به اهمیت موضوع زیبایی و بدن به ویژه در جامعه معاصر هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در میان زنان شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش زنان 15 تا 29 سال شهر کرمانشاه بود. تعداد 320 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در زمینه سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن بود. در جهت پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه میزان کل و همچنین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی چون سرمایه فرهنگی (بعد تظاهرات رفتاری)، سرمایه فرهنگی (بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته)، سرمایه فرهنگی (بعد معلومات درونی شده)، همچنین پایگاه اقتصادی، سن و وضعیت تاهل به عنوان متغیرهای مستقل و مدیریت بدن در میان زنان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره حاکی از ان بود که به جز متغیر سن، بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود دارد.

كلید واژه: مدیریت بدن، سرمایه فرهنگی، زنان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان

دانلود این فایل