بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری

بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دندانپزشكي كودكان ايران

تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: پوسیدگی دندانهای شیری بصورت تهاجمی میتواند پالپ را درگیر سازد. آنچه در درمان پالپکتومی دندانها اتفاق می افتد، همانا از بین بردن هرچه کامل میکروارگانیزمها و فرآورده هایشان می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات ضدمیکروبی محلول اسانس آویشن در مقابل کلرهگزیدین می باشد.روش اجرا: در یک مطالعه آزمایشگاهی 40 دندان که تحلیل ماکروسکوپی بیش از یک-سوم طول ریشه نداشتند،پالپکتومی و با انتروکوکوس فکالیسعفونی شدند. دندانها در چهار گروه با محلول های نرمال سالین، کلرهگزیدین %0.2، و اسانس آویشن%2 و %0.5 مورد شستشوی کانال قرارگرفتند. در پایان کشت میکروبی انجام و ویژگی ضدعفونی کنندگی آنها بررسی شد. 4 دندان هم برای تایید انجام آزمایشها اختصاص داده شد. از آزمون های آماری Kolmogorov–Smirnov test، Kruskal-Wallis test و همچنین برای مقایسه دو به دوی اثر ضد میکروبی محلول ها از Mann-Whitney استفاده شد. سطح معناداری، کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که آویشن 2% بیشترین میزان ضدعفونی کنندگی را در میان چهار محلول داشته است. آویشن 0.5% نسبت به کلرهگزیدین 0.2% خاصیت ضدعفونی کنندگی بیشتری داشت، اما این اختلاف معنادار نبود. اما آویشن 2% اختلاف معناداری را نسبت به کلرهگزیدین 0.2% نشان داد.نتیجه گیری: حذف باکتری ها به عنوان عامل مهم ایجاد بیماری های پالپ از اهداف پالپ تراپی می باشند. بکارگیری شستشودهنده های شیمیایی در حذف آنها اهمیت دارد. روی آوردن به محصولات مشابه طبیعی رو به گسترش است. محلول اسانس آویشن %2 با اثربخشی بیشتر و معنادار نسبت به کلرهگزیدین می تواند به عنوان یک شستشودهنده و ضدعفونی کننده در دندانپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

كلید واژه: شستشو دهنده کانال، دندان شیری، پالپ تراپی، آویشن، کلرهگزیدین

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسی اثرات ضد میکروبی کلرهگزیدین و دو غلظت اسانس آویشن در پالپ تراپی دندانهای شیری دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل