تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر (IBS)، یک اختلال غیر ساختاری دستگاه گوارش است که عواملروانشناختی ازجمله اضطراب، در تحریک و تشدید علایم آن نقش بسزایی دارند. این پژوهش با هدف تعییناثربخشی نوروفیدبک به عنوان یک تکنیک درمانی روانشناختی، در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرمروده تحریک پذیر (IBS) انجام شد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه ی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 نفر از زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به یک کلینیک فوق تخصصی گوارش به روشنمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت 20 جلسه ی 45 دقیقه ای، 2 روز در هفته، تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفت و گروهکنترل در لیست انتظار باقی ماند. هر دو گروه در شرایط پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه اضطرابصفت – حالت اسپیلبرگر (STAI-Y) و شاخص شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر (IBSSI) مورد ارزیابی قرار گرفتند و خط پایه امواج مغزی آنها ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نوروفیدبک به طور معناداری منجر به کاهش شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر شده است (P<0/01). همچنین، نوروفیدبک در کاهش اضطراب حالت (P<0/01) و صفت(P<0/05) و افزایش دامنه امواج مغزی آلفا (p<0/01)، موثر واقع شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، نشان می دهند که نوروفیدبک بر بهبود شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر موثر بوده و روشی مناسب با عوارض جانبی بسیار محدود و تاثیر درمانی بلندمدت برای این بیماران است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS) را در ادامه مطلب ببینید
تعیین اثربخشی نوروفیدبک در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

دانلود این فایل