مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک

مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک :

سال انتشار : 1376

تعداد صفحات : 10

آلودگی ،ماهی کپور علفخوار

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک هدایت میشوید
مقاله آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک

دانلود این فایل

مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران :

سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 22

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن مقیاس کارآفرینی در دبیران آموزش و پرورش استان مازندران به اجرا در آمد. طرح پژوهش توصیفی بوده از این رو نمونه ای با حجم 600 نفر از آموزش و پرورش شهرهای تنکابن،بابل،ساری،قائم محمودآباد استان مازندران انتخاب شده، و با توجه به مدرک تحصیلی در گروه های دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دسته بندی گردیدند. تعداد 59 پرسشنامه به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری، ناقص بودن پاسخ ها، از مجموعه حذف گردید و در نهایت 541 پرسشنامه وارد محاسبات آماری گردید.ابزار پژوهش، پرسشنامه 75 سؤالی کارآفرینی که از طریق سایت ایالتی کانادا تهیه گردید و پس از ترجمه آن به زبان فارسی و بر اساس طیف 6 درجه لیکرت به اجرا درآمد. بعد از گردآوری داده ها همبستگی هر سؤال با کل آزمون نشان داده است که هیچ سؤالی از مجموعه75 سؤالی حذف نگردید و نشان دهنده هماهنگی درونی بین سؤال های پرسشنامه است. به منظور پاسخ به این پرسش که میزان اعتبار آزمون چقدر است؟ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر با 0.915 بوده است.برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و پاسخ به این پرسش که مقیاس کارآفرینی از چند عامل اشباع شده است؟ از تحلیل عاملی استفاده شده که پس از بررسی کفایت نمونه برداری(Kmo) که برابر با 0.807 بوده است و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به مقدار 17048.494) و در سطح 0.000001 معنادار بوده است و حکایت از وجود شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است. سهم عامل یکم 16.4 درصد و سهم عامل دوم تا دهم به ترتیب 5.4 ، 6.5 ، 3.1 ، 2.8 ، 2.5 ، 2.4 ، 2.2 ، 2.1 درصد بوده است. در مرحله نهایی به منظور تشخیص ساختار ساده متغیرها با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی به دست آمد، نتایج حاصل از چرخش عامل ها و تفسیر آن عبارتند از: عامل یکم با 15 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتماد به نفس است. عامل دوم با 15 سؤال همبستگی قوی دارد بیانگر عامل تحمل ریسک است. عامل سوم با 11 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل انگیزه رشد است. عامل چهارم با 7 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتقاد به سرنوشت است. عامل پنجم با 7 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل فرصت جویی است. عامل ششم با 6 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل نیاز به پیشرفت است. عامل هفتم با 4 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل مهارت های اجتماعی است. عامل هشتم با 4 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل سائق انرژی است. عامل نهم با 3 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل قاطعیت است. عامل دهم با 3 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر خود پیروی است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران

دانلود این فایل

مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان

مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

در این پژوهش اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه 20 گله گاو آمیخته در سطح استان گیلان در شهرستان‌های لاهیجان (7 گله)، املش (1 گله)، رضوانشهر (3 گله) و ماسال (9 گله) مورد بررسی قرار گرفت. معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلند مدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه‌ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. در گاو آمیخته ضرایب اقتصادی تولید شیر (ریال به کیلوگرم به گاو ماده در سال)، درصد چربی(ریال به گاو ماده در سال)، درصد پروتئین (ریال به گاو ماده در سال) و طول عمر گله (ریال به روز به گاو ماده در سال) در گرایش حداکثر سود و در میانگین استان به‌ ترتیب برابر با 739، 60261-، 30672 و 28 و در گرایش حداقل هزینه برابر با 0/24-، 19/89، 10/12 و 0/01- بود. در گاو بومی ضریب اقتصادی این صفات در گرایش حداکثر سود به ‌ترتیب 232، 6242-، 3177- و 454 و در گرایش حداقل هزینه 0/11-، 3/2، 1/6 و 0/23- بود. ضریب اقتصادی درصد چربی و درصد پروتئین شیر در شهرستان‌ های مورد بررسی در گرایش حداکثر سود منفی و در گرایش حداقل هزینه مثبت است. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله از اهمیت بیش ‌تری در میان بقیه صفات در دو گرایش برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی صفات در دو گرایش یکسان بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ‌ها در دو گرایش مثبت و افزایش راندمان اقتصادی سیستم تولید در این صفت بیش ‌تر از صفات دیگر و هم‌ جهت با صفت تولید شیر بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان را در ادامه مطلب ببینید
مقاله برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان

دانلود این فایل

مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری

 مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: 23

نویسنده(ها):

کریم نصیری – کارشناس ارشد سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی شهرداری ش

چکیده:

سرعت توسعه شهری و گسترش نیازهای شهرنشینی از یک طرف و ضعف بنیه مالی شهرداری ها در تامین منابع مالی، موجب عقب ماندگی زیرساختهای شهری شده است. این موضوع زمینه مشارکت و همکاری مشترک بخش خصوصی و عمومی در توسعه زیرساختهای شهری بااستفاده از تخصص و منابع مالی بخش خصوصی مهیا کرده است. لیکن شکل دهی مشارکت بخش خصوصی و عمومی و استفاده وسیع از سایر منابع مالی نیازمند سازوکاری است که خواسته های بخش عمومی (شهرداریها) را تامین کند و به شرایط بخش خصوصی نیز نزدیک باشد. در اکثر کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه با ایجاد نهاد تامین مالی شهری سعی در جذب منابع بخش خصوصی شده و به نوعی مدیریت منابع مالی را در شهرداریها بهبود بخشیده است در این مقاله ضمن مطرح نمودن دیدگاههای نظری مربوط به واسطه های مالی، تجربه کشورهای در حال توسعه و الگوی مناسب نهاد تامین مالی برای شهرداری های ایران را پیشنهاد شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله ابزارها ونهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون

مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون :

تعداد صفحات : 24

هاوارد برنتون از نمایشنامهنویسان جنجالی انگلیسی پس از خیزش دانشجویی سال 1968 است. او در نمایشنامههایش همواره با رویکردهای بسیار انتقادی به مواضع قدرت هجوم مىبرد. چهره‌ها و رویدادهای مهم و متداول در درونمایههای نمایشنامههای او بت‌شکن و اسطورهزدا هستند. در این گفتار، پژوهندگان در پرتو تاریخباوری نوین تلاش مىکنند تا نشان دهند برنتون در ادبیات مردهشور (1984) با ترسیم دوره رمانتیسم و چهار چهره ادبی- شلی، بایرن، ماری شلی، و کلر کلرمونت- سردرگمی و تباهی آرمانخواهی آن نویسندگان را با روشنفکران و دیگر نمایشنامهنویسان همعصرشان همانند مىکند و به واکاوی آسیبشناسی روشنفکری در جامعه و چگونگی مبارزه روشنفکر در برابر پدیده خودکامگی مىپردازد. این گفتار موازنه دیگری را نیز در نمایشنامه بررسی مىکند که میان حکومت خودکامه کستلری در انگستان اوایل قرن نوزدهم و خودکامگی مارگارت تاچر وجود دارد. همچنین، به این موضوع نیز پرداخته مىشود که در ادبیات مردهشور، وجود شکاف ژرف میان روشنفکران و مردم سبب آشفتگی و تباهی در جامعه شد. برنتون تلاش مىکند با بازنگری در شیوه‌های پایداری روشنفکرانه، مانند استفاده روشنفکر از رسانه، شیوه مبارزه با خودکامگی را از نو بیان کند و پیوندی نو را با مردم ترسیم کند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبیات مردهشور هاوارد برنتون

دانلود این فایل

دولت و توسعه عادلانه

دولت و توسعه عادلانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دولت و توسعه عادلانه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دولت و توسعه عادلانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دولت و توسعه عادلانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دولت و توسعه عادلانه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

نقش دولت و نهادهای کارآمد در توسعه و پیشرفت عادلانه مسئله ای انکار ناپذیر است. در دهه پیشرفت عادلانه، نظام اسلامی ایران جهت دستیابی به چنین پیشرفتی باید به دولتی متعهد، متدین، با تدبیر و کا رآمد تکیه کند.دولت سازی دینی یکی از مهم ترین الزام های « پدید ساختن کشور اسلامی پیشرفته و عدالت محور» است. تعیین وظیفه های دولت اسلامی درباره هویت بخشی دینی، پیشرفت مبتنی بر اسلام و عدالت محوری، تصویر درستی از دولت سازی مبتنی بر دین فراهم می کند. تحقیق پیش رو که در صدد پاسخگویی به چنین نیازی است، در گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای و در استنتاج های قرآنی، حدیثی و فقهی به روش تحلیل متون ودر بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می کند و به دنبال اکتشاف وظیفه های دولت دینی در سطوح هویت بخشی، پیشرفت و عدالت، است. همین طور وظیفه های کلان دولت دینی درباره امور حاکمیتی، قانون گذاری، برنامه ریزی، نظارت، سرمایه گذاری و … را به تصویر می کشد. دولت مردان و برنامه ریزان کشور می توانند جایگاه هر یک از مسائل را در سه سطح هویت بخشی، توسعه ای و عدالت محوری به خوبی تشخیص داده، از تداخل امور پرهیز کرده و برکارآمدی خود بیفزایند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل دولت و توسعه عادلانه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

دولت و توسعه عادلانه

دانلود این فایل

تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی

تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی :

سال انتشار : 1381

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران)

تعداد صفحات : 20

گاهشماری، علمی است که در خصوص طرز احتساب زمان (روز، ماه، سال) و مبدا تاریخ بحث می کند، و از جمله مهمترین مسایل روش تحقیق تاریخ است، که سابقه شناخت آن در جهان به بیش از ده هزار سال قبل می رسد. برای اندازه گیری زمان، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، تعیین مبدا یا نقطه آغاز و اتکا به یک واقعه مهم، و در مرحله دوم انتخاب واحد اندازه گیری و در مرحله سوم قیاس یا تعیین گذشت زمان نسبت به واقعه مورد نظر است. مهمترین مبدا گاهشماری، میلاد حضرت مسیح (ع) و هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه می باشد، که بر اساس آن تقویم میلادی و هجری شکل گرفته است. در زمان حاضر تقویم های مختلفی در اختیار داریم که با مراجعه به آنها می توان تاریخ روز و ماه و سال مورد نظر در هر یک از ماههای ایرانی و اسلامی و مسیحی را بدست آورد. نگارنده، با توجه به قوانین حاکم بر سیر متناوب ماههای سال و تکرار مدخل سال ها (اولین روز سال)، جدولی برای استخراج تقویم 338 ساله هجری شمسی و 169 ساله میلادی تنظیم کرده است که در این مقاله از نظر می گذرد.

كلید واژه: كرونولوژی، تقویم، هجری شمسی و قمری، میلادی، تقویم گرگورین

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
تقویم 338 ساله شمسی و 169ساله میلادی

دانلود این فایل

مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی

مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه توجه و نظر به موضوع گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور و کارآفرین امری مهم تلقی می گردد. از طرفی دریا به عنوان یکی از عوامل موثر طبیعی در جذب گردشگر برای کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای آن برنامه ریزی مفصلی صورت می گیرد. با توجه به مرزهای آبی در شمال و جنوب کشور به نظر میرسد بهبود وضعیت صنعت گردشگری دریایی در ایران جای کار بسیاری دارد . از آنجا که خلیج فارس و دریای عمان یکی از قطب های مهم توریستی کشور به شمار می آید، هدف اصلی این پژوهش شناخت پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی و شناسایی ایده ها و روش های بالفعل شدن استعداد ها و توانمندی های بالقوه منطقه می باشد. این پژوهش از نظر هدف توصیفی تحلیلی است و ازنظر نوع کاربردی می باشد روش تحقیق به صورت میدانی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب ، مجلات، مقالات براساس آخرین تحقیقات منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی sid و civilica در بازه زمانی پنج سال اخیر انجام شده است . نتایج تحقیق بیانگر این است که مناطق ساحلی و فراساحلی خلیج فارس از موقعیت مناسب جغرافیایی برخوردار است و می تواند به عنوان قطب گردشگری مطرح گردد. با توجه به پتانسیل های بالای منطقه توسعه گردشگری می تواند به اشتغال زایی، افزایش درآمد، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه بیانجامد. اگر چه در زیر ساخت ها، تبلیغات و مسایل مدیریتی و برنامه ریزی با موانع روبروست. لیکن با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان به این مهم دست یافت. پیشنهاداتی در این راستا در انتهای این پژوهش آمده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی وارد صفحه فروش فایل دانلودی مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مروری بر پتانسیل های خلیج فارس در مسیر توسعه گردشگری دریایی

دانلود این فایل

بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت

بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

حل عددی میدان جریان و انتقال گرمای ناشی از جت مصنوعی برخوردی به صورت سه بعدی و غیر دائم انجام گرفته شده است. جت مصنوعی بدون نیاز به منبع سیال خارجی تولید جریان نوسانی میکند. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی برای جریان آشفته به صورت غیر دائم حل شده است. برای گسسته سازی معادلات از روش ضمنی مرتبه دوم و برای کوپل کردن معادلات از الگوریتم سیمپل استفاده شد. مدل آشفتگی 9- */ SS1 و فرض گاز ایده آل استفاده گردید. نتایج با نتایج آزمایشگاهی موجود اعتبارسنجی شده است. اختلاف ناچیزی بین جواب های حل عددی و نتایج آزمایشگاهی مشاهده گردید. در ادامه به مطالعه میدان ورتیسیتی و میدان سرعت جت مصنوعی برخوردی برای دو حالت جت مصنوعی برخوردی تک اوریفیسه و دو اوریفیسه تحت عدد رینولدز 445 و فرکانسی 420 همراه با مدل سازی دیواره متحرک صورت گرفت. با مقایسه این دو ترکیب بندی متفاوت، در حالت دو اوریفیسی، جفت گردابه های حاصل شده تاثیر نسبتاً کمی در خروجی اوریفیس بر روی هم گذاشته و با حرکت در امتداد جریان این برهمکنش افزایش می یابد. همچنین نتایج انتقال حرارت در این دو ترکیب بندی نشان میدهد که انتقال حرارت در حالت دو اوریفیس بهتر از حالت تک اوریغیس میباشد. ابیشترین مقدار انتقال حرارت در حالت جت مصنوعی برخوردی تک اوریغیسه در مرکز صفحه گرم قرار دارد. کمترین مقدار خنک کاری مربوط به جت مصنوعی برخوردی دو اوریفیسی در مرکز صفحه گرم قرار گرفته است که به علت کوچک بودن گردابه ها و قدرت کم و همچنین جریان برگشتی در مرکز صفحه گرم می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت

دانلود این فایل

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با کمک فناوری اطلاعات جامعه امروزی در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. در این مقاله سعی شده است رابطه بین مدیریت دانش و کاربرد فناوری اطلاعات کارکنان صنایع الکترونیک بررسی گردد و در نهایت به ارایه راهکارهایی جهت مدیریت دانش در سازمانها با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات بیان گردد. تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست.علیرغم اینکه دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمان ها در تجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می باشد، اما باز هم بسیاری از سازمان ها هنوز به مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند. دنیای امروزی به گونه ای است که شرط بقای هر سازمانی عکس العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جزء با داشتن دانش و خلاقیت امکان پذیر نمی باشد. مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین مدیریت دانش، ارتباط آن را با نوآوری و فناوری اطلاعات و همچنین نقش آنها در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندها را مورد بحث قرار می دهد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش را در ادامه مطلب ببینید
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش

دانلود این فایل